Bell Schedules

Click on Calendar for important dates

Calendar

Fall Semester Final Exam Bell Schedule

TUE JANUARY 22

Period 1: 7:05 - 7:50

Period 2: 7:55- 8:40

Period 3: 8:45 – 9:35

Period 4: 9:40-10:25

SNACK: 10:25- 10:40

Period 5: 10:45 - 11:30

Period 6: 11:35- 12:20

LUNCH: 12:20 – 1:00

Period 7 FINAL: 1:05 – 3:05

 

WED JANUARY 23

Period 1: 8:00 - 10:00

SNACK: 10:00-10:15

Period 4: 10:20 – 12:20

 

THURS JANUARY 24

Period 2: 8:00 - 10:00

SNACK: 10:00-10:15

Period 5: 10:20 – 12:20

 

FRI JANUARY 25

Period 3: 8:00 - 10:00

SNACK: 10:00-10:15

Period 6: 10:20 – 12:20

Spring Semester Final Exam Bell Schedule

FINAL EXAMS: 12th grade

Thursday June 6th
Block Schedule- ALL SCHOOL
Period 1:    7:05am-8:00am (SENIOR FINAL, part 1)
Period 2:    8:05am-10:05am (SENIOR FINAL)

Snack:        10:05am-10:20am
Period 4:    10:25am-12:25pm (SENIOR FINAL)
Lunch:         12:25- 1:05pm
Period 6:          1:10pm-3:05pm (SENIOR FINAL)

Friday June 7th
Block Schedule- ALL SCHOOL
Period 1:    7:05am-8:00am (SENIOR FINAL, part 2)
Period 3:    8:05am-10:05am (SENIOR FINAL)

Snack:        10:05am-10:20am
Period 5:    10:25am-12:25pm (SENIOR FINAL)
Lunch:         12:25- 1:05pm
Period 7:          1:10pm-3:05pm (SENIOR FINAL)

FINAL EXAMS: 9th-11th grade

Monday June 10th
Period 1:      
7:05am-7:50am
Period 2:       7:55am-8:40am
Period 3*:      8:45am-9:35am
Period 4:       9:40am-10:25am
Snack:           10:25am-10:40am
Period 5:       10:45am-11:30am
Period 6:       11:35am-12:20pm
Lunch:            12:20pm-1:00pm
Period 7:       1:05pm-3:05pm (FINAL EXAM)
*5 min for announcements at start of period 3

Tuesday June 11th
Period 1:      
8:00am-10:00am (FINAL EXAM)
Snack:            10:00am-10:15pm
Period 4:         10:20am-12:20pm (FINAL EXAM)

Wednesday June 12th
Period 2:      
8:00am-10:00am (FINAL EXAM)
Snack:            10:00am-10:15pm
Period 5:         10:20am-12:20pm (FINAL EXAM)

Thursday June 13th
Period 3:      
8:00am-10:00am (FINAL EXAM)
Snack:            10:00am-10:15pm
Period 6:         10:20am-12:20pm (FINAL EXAM)

 


 


 

Regular Bell Schedule

Tuesday - Friday
Period
Time
17:05 - 7:55
28:00 - 8:50
Tutorial8:55 - 9:25
39:30 - 10:30
Snack10:30 - 10:45
410:50 - 11:40
511:45 - 12:35
Lunch12:35 - 1:15
61:20 - 2:10
72:15 - 3:05

Late Start Bell Schedule

Mondays
Period
Time
PLCs7:30 - 8:15
18:25 - 9:10
29:15 - 10:00
310:05 - 10:50
Snack10:50 - 11:05
411:10 - 11:55
512:00 - 12:45
Lunch12:45 - 1:25
61:30 - 2:15
72:20 - 3:05

Pep Rally Schedule

Period
Time
1 7:05 - 7:55
2 8:00 - 8:50
3 8:55 - 9:55
Snack 10:00 - 10:45
4 10:50 - 11:40
5 11:45 - 12:35
Lunch 12:35 - 1:15
6 1:20 - 2:10
7 2:15 - 3:05

 

PEP RALLY DAYS:

SEPTEMBER 14, 2018

OCTOBER 12, 2018

DECEMBER 14, 2018

MARCH 15, 2019

MAY 17, 2019

Minimum Day Bell Schedule

 

Period
Time
1 7:05 - 7:47
2 7:52 - 8:34
3 8:39 - 9:21
4 9:26 - 10:08
Snack 10:08 - 10:29
5 10:34 - 11:16
6 11:21 - 12:03
7 12:08 - 12:50

 

Scheduled minimum days for the 2018-2019 school year:

October 3, 2018

November 16, 2018

December 21, 2018

February 6, 2019

April 12, 2019

May 24, 2019

June 13, 2019

Assembly Schedule

Period
Time
17:05 - 7:55
28:00 - 8:45
38:50 - 9:40
Snack9:40 - 9:55
410:00 - 10:45
5 - Assembly A10:50 - 11:45
5 - Assembly B11:50 - 12:45
Lunch12:45 - 1:25
61:30 - 2:15
72:20 - 3:05